อบรมการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนและประชามสัมพันธ์ ครั้งที่ 2  2-4 ส.ค. 2560 ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายกครงการการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนและประชามสัมพันธ์ ครั้งที่ 2  2-4 ส.ค. 2560 ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก