Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
November 18, 2018

Social Media

Up

จัดซื้อจัดจ้าง-งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาพันธ์ไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเผยแพร่การบริการสื่อการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บโฮสติ้ง เว็บไซต์ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บโฮสติ้ง เว็บไซต์ระบบการจองออนไลน์ ศท. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ในตำแหน่างต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 3 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และมอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และมอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวลาออกอากาศ รายการ เรียนนอกรั้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่และบำรุงรักษาระบบการเผยแพร่ภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีแนะแนวและอาชีพ เพื่อใช้ประกอบในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ จำนวน 70 ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีแนะแนวและอาชีพ เพื่อใช้ประกอบในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ จำนวน 70 ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments