Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
February 21, 2020

Social Media

Up

จัดซื้อจัดจ้าง-งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ RAM สำหรับเครื่องตัดต่อรายการโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสารผ่าดาวเทียม (ทรานส์พอนเดอร์) ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 - 11.00 น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมพื้นอาคารและพื้นห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Power Supply โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสามัญประจำบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน คอมเพรสเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ RAM สำหรับเครื่องตัดต่อรายการโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาพันธ์ไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเผยแพร่การบริการสื่อการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บโฮสติ้ง เว็บไซต์ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บโฮสติ้ง เว็บไซต์ระบบการจองออนไลน์ ศท. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 

Hot Link

  • qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

     

     

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments