Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
February 17, 2020

Social Media

Up

จัดซื้อจัดจ้าง-งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ในตำแหน่างต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 3 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และมอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และมอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวลาออกอากาศ รายการ เรียนนอกรั้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่และบำรุงรักษาระบบการเผยแพร่ภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีแนะแนวและอาชีพ เพื่อใช้ประกอบในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ จำนวน 70 ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีแนะแนวและอาชีพ เพื่อใช้ประกอบในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ จำนวน 70 ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องผลิตข่าวโทรทัศน์ ETV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกเติมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ยี่ห้อ Canon รุ่น G3000
 
 

Hot Link

  • qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

     

     

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments