Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
June 26, 2019

Social Media

Up

จัดซื้อจัดจ้าง-งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีแนะแนวและอาชีพ เพื่อใช้ประกอบในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ จำนวน 70 ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีแนะแนวและอาชีพ เพื่อใช้ประกอบในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ จำนวน 70 ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องผลิตข่าวโทรทัศน์ ETV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกเติมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ยี่ห้อ Canon รุ่น G3000
 
 

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments