Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
November 19, 2017

Social Media

"บุญรักษ์"เปิดทางโรงเรียนจัดการศึกษาตามบริบทของตัวเอง สพฐ.ไม่เน้นสั่งการ ยอมรับความจริงคนไม่ได้ใส่เสื้อไซส์เดียวทั้งประเทศ

Written by  Sep 29, 2017

"บุญรักษ์"เปิดทางโรงเรียนจัดการศึกษาตามบริบทของตัวเอง สพฐ.ไม่เน้นสั่งการ ยอมรับความจริงคนไม่ได้ใส่เสื้อไซส์เดียวทั้งประเทศ

"บุญรักษ์"เปิดทางโรงเรียนจัดการศึกษาตามบริบทของตัวเอง สพฐ.ไม่เน้นสั่งการ ยอมรับความจริงคนไม่ได้ใส่เสื้อไซส์เดียวทั้งประเทศ วันนี้( 27ก.ย.)ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ตนได้เน้นย้ำกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป เป้าหมายการทำงานของ สพฐ.จะเน้นไปที่ยุทธศาสตร์ของชาติระยะ 20 ปี ที่จะต้องทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยสพฐ.จะเป็นเพียงผู้กำกับนโยบาย ส่วนการบริหารจัดการจะเป็นหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา โดยโรงเรียนจะดำเนินการจัดการศึกษาตามบริบทของตนเอง สพฐ.จะไม่ไปกำหนดว่าเขตพื้นที่ฯและโรงเรียนจะต้องทำอะไรบ้าง “ตอนนี้รัฐบาลได้แบ่งการพัฒนาประเทศออกเป็น 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ชายแดน ซึ่งก็หมายความว่าแต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกัน วิธีการดำเนินชีวิตของคนที่จะไปสู่เป้าหมายย่อมแตกต่างกัน ความต้องการในทรัพยากรก็ต่างกัน วิธีคิดก็ย่อมแตกต่างกันด้วย เช่นเดียวกันกับโรงเรียน 30,000 กว่าโรงเรียนทั่วประเทศของสพฐ. ก็ย่อมมีวิธีคิดและการบริหารที่ต่างกัน เขตพื้นที่ฯก็ต้องมีวิธีบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ดังนั้นวิธีคิดที่จะให้ สพฐ.สนับสนุนก็ไม่เหมือนกันด้วย เหมือนคนใส่เสื้อจะให้ใส่ไซส์เดียวกันทั้งประเทศก็คงไม่ได้”ดร.บุญรักษ์ กล่าวและว่า ต่อไปสพฐ.จะกำหนดเป้าหมายลงไปจะไม่สั่งการแบบท็อปดาวน์ หรือกำหนดว่าโรงเรียนต้องทำอะไร 1-2-3-4-5 แต่จะให้โรงเรียนเสนอขึ้นมาตามบริบทของตัวเองเป็นแบบ บอททอมอัพ เพื่อให้เขตพื้นที่ หรือ สพฐ.สนับสนุน เพราะฉะนั้นเขตพื้นที่ฯจะต้องไม่เป็นกับดักทางความคิดของโรงเรียน

Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments