Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
July 16, 2018

Social Media

เปิดตารางสมัครแกต-แพต- 9 วิชาสามัญปี 2561

Written by  Oct 31, 2017

ทปอ.เน้นย้ำแกต-แพทในระบบทีแคส ประจำปีการศึกษา 2561 สอบเพียงรอบเดียว  สมัคร 22 พ.ย.- 25 ธ.ค.60 นี้  30 ต.ค. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมการคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่าเนื่องจากมีนักเรียนสอบถามเกี่ยวกับการสมัครทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกตและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพหรือแพตและ วิชาสามัญ 9 วิชาเพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรือทีแคสประจำปีการศึกษา 2561รอบ 2-5 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไรนั้นขอย้ำว่าแกตและแพตที่จะใช้ในระบบทีแคสจะมีการสอบเพียงรอบเดียว โดยสมัครสอบวันที่ 22 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2560 ชำระเงินค่าสมัครวันที่ 22 พ.ย.- 26 ธ.ค. 2560 สอบ วันที่ 24 - 27 ก.พ. 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 5 เม.ย. 2561และจะมีการเพิ่มวิชาสอบ 1 วิชาคือ วิชาความถนัดทางภาษาเกาหลี หรือ แพต 7.7 โดยสอบในวัน - เวลาเดียวกับแพต 7.1 - 7.6 ผศ.ดร.พงษ์อินทร์กล่าวต่อไปว่า สำหรับการสอบวิชาสามัญ 9 วิชาในระบบทีแคสปี 2561 ยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างคือ ปีละ 1 ครั้งโดยปีนี้สมัครวันที่ 24 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2560 ชำระเงินค่าสมัครวันที่ 24 พ.ย. - 26 ธ.ค. 2560 สอบวันที่ 17 - 18 มี.ค. 2561 สอบถัดจากการสอบแกตและแพต 2 สัปดาห์ประกาศผลสอบวันที่ 12 เม.ย. 2561 ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระค่าสมัครทุกการสอบให้ครบเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์

Last modified on Tuesday, 31 October 2017 14:55
Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments