Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 28, 2020

Social Media

ส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ ชุด น้ำพักน้ำแรง ตอนที่ 5 ของชำร่วย

Written by  Jul 23, 2018

  รายการวีดิทัศน์ส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ ชุด น้ำพักน้ำแรง ตอนที่ 5 ของชำร่วย (มีภาษามือ)  

สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้  พบกับ อ.ศรัยรัชต์ กรวิภาภัสส์

ดำเนินรายการโดย ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี

คลิกเพื่อรับชมรายการ

Last modified on Monday, 23 July 2018 10:18

Hot Link

  • qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

     

     

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments