Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
May 22, 2018

Social Media

โรงเรียนดัง จี้ ‘รมต.ศธ.’ ทบทวนรับเด็ก 40 คน/ห้อง

Written by  Feb 15, 2018

นายสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง เปิดเผยถึงกรณีที่ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เป็นกังวลเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ที่กำหนดให้จำนวนนักเรียนต่อห้องระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไม่เกิน 40 คน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ทำให้นักเรียนชั้น ม.3 ที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเดิมได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยที่ผ่านมาทุกปีเด็กจะได้เลื่อนขึ้นชั้น ม.4 จำนวน 80% และรับเด็กจากภายนอก 20% ซึ่งปกติถ้าเด็กได้ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไปก็สามารถเรียนต่อได้แล้ว แต่ปีนี้เมื่อมีการจำกัดจำนวนนักเรียนในห้องไม่เกิน 40 คน ส่งผลให้เด็กประมาณ 100 กว่าคนต้องถูกให้ออก ว่า ยอมรับว่าการกำหนดสัดส่วนนักเรียน 40 คนต่อห้อง กระทบต่อการรับเด็กเข้าเรียนในปีนี้จริง โดยเฉพาะนักเรียนชั้นม.3 ที่ต้องการเรียนต่อชั้นม.4 โรงเรียนเดิม อย่างโรงเรียนหอวังมีม.4 ทั้งหมด 16 ห้อง แบ่งเป็นห้องเรียนพิเศษ 3 ห้อง ห้องเรียนปกติ 13 ห้อง ปกติรับเด็กได้ห้องละ 50 คน เมื่อนโยบายให้ลดลงเหลือ 40 คนต่อห้อง ทำให้มีเด็กม.3 ที่ต้องการเรียนต่อม.4 ที่โรงเรียนเดิมไม่ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนหอวังประมาณ 104 คน ถึงแม้เกรดเฉลี่ยจะผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 2.00 ก็อาจไม่ได้เรียนต่อที่เดิม ขณะที่ในส่วนของผู้ปกครอง มีความกังวล และประกาศจะแสดงท่าทีคัดค้านเรื่องดังกล่าว แต่ทางโรงเรียนได้ทำความเข้าใจและหาทางแก้ไขโดยเบื้องต้น ทางโรงเรียนได้จัดระบบการแนะแนว การเรียนต่อ เช่น เส้นทางการเรียนสายอาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีทางเลือกมากขึ้น “เมื่อมีนโยบายออกมาทางโรงเรียนก็ต้องปฏิบัติตาม และเข้าใจความหวังดีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศธ. ที่ต้องการควบคุมคุณภาพการศึกษา แต่อยากให้คำนึงถึงเด็กและผู้ปกครอง และทบทวนนโยบายนี้อีกครั้ง อย่างน้อยให้เริ่มเฉพาะม.1 และระดับประถมศึกษาก่อน เพื่อให้มีเวลาเตรียมตัว เพราะปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนชั้นม.3 ห้องละ 50 คน ส่วนที่นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เสนอให้เพิ่มห้องเรียนนั้น ส่วนตัวเห็นว่า แนวทางดังกล่าวอาจจะเป็นไปได้ยากและอาจจะเป็นปัญหา ครูไม่พอ ห้องเรียนไม่พอ และหากเพิ่มห้องก็ต้องเพิ่มครู เพิ่มทรัพยากรอื่น ๆ ตามมาด้วย ”นายสวัสดิ์ กล่าว นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กล่าวว่า ทางโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย อยากให้ทางสพฐ. ทบทวนเรื่องดังกล่าว โดยปัจจุบัน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีนักเรียนชั้นม.3 จำนวน 750 คน เดิมสามารเข้าเรียนชั้นม.4 โรงเรีนเดิมได้ประมาณ 560 คน แต่เมื่อมีนโยบายดังกล่าว ทำให้โรงเรียนสามารถรับเด็กม.3 โรงเรียนเดิมเข้าเรียนชั้นม.4 ได้เพียง 400 กว่าคน ส่วนที่เหลือต้องหาที่เรียนใหม่ ซึ่งทางผู้ปกครองมีความกังวลอย่างมาก โดยล่าสุดทางสมาคมผู้ปกครองของ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้ยื่นหนังสือ ถึงนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ. เพื่อขอให้ทบทวนเรื่องดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ส่วนตัวคิดว่า นโยบายการรับเด็กที่ออกมาครั้งนี้ค่อนข้างกะทันหัน ไม่ให้เวลาทางโรงเรียนได้เตรียมตัว ซึ่งถ้าเริ่มต้นตั้งแต่ม.1 คงไม่มีปัญหา แต่ถ้ามารวมม.4 ไว้ด้วยเด็กบางคนก็อาจไม่มีที่เรียน โดยเฉพาะโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นโรงเรียนที่มีเด็กในพื้นที่มากที่สุด และผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความประสงค์อยากให้ลูกได้เรียนต่อชั้นม.4 ที่โรงเรียนเดิม ซึ่งทางโรงเรียนเองก็ลำบากใจ แต่พยายามจัดระบบดูแลให้เด็กให้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามหากสพฐ. เห็นว่า จำเป็นต้องกำหนดสัดส่วนนักเรียนที่ 40 คนต่อห้องจริง ก็อยากให้มีการยืดหยุ่น โดยอาจจะพิจารณาเป็นพื้นที่ โดยนำข้อมูลจำนวนเด็กมาประกอบการพิจารณาด้วย

Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments