Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
April 24, 2018

Social Media

21 มี.ค.นี้ได้ชื่อ "พลับบลิค สกูล" รุ่นแรก

Written by  Mar 15, 2018

“หมออุดม”คาด วันที่ 21 มีนาคมนี้คลอดรายชื่อ พับบลิค สกูล โรงเรียนรัฐที่บริหารโดยเอกชนรุ่นแรกได้ ตั้งเป้าจังหวัดละ 1โรงเรียน ยันค่าเทอมไม่ขึ้น วันนี้ (14 มี.ค.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโครงการพับบลิค สกูล( Public School) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการว่า ในวันที่ 21 มี.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการชุดที่ตนเป็นประธาน ซึ่งคาดว่าจะได้ชื่อสถานที่ศึกษาที่จะเป็นโรงเรียนพลับบลิค สกูล รุ่นแรก โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีจังหวัดละ 1 โรงเรียน แต่ถ้าได้ไม่ครบทุกจังหวัดก็ไม่มีปัญหาอะไร จากนั้นเมื่อได้รายชื่อแล้วจะเริ่มคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาเพื่อบริหารในรูปแบบใหม่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หรือ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ซึ่งตนมั่นใจภายในระยะเวลา 2 เดือนจากนี้ จะสามารถหาคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการหลักสูตรที่จะปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนในกลุ่มนี้ได้ เนื่องจาก 65% ของหลักสูตรที่จะสอนเป็นหลักสูตรภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งโรงเรียนปกติที่จัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว มีเพียง 35%ที่ต้องปรับปรุงออกแบบหลักสูตรใหม่ เช่น ไปเรียนในสถานที่จริงให้รู้จริง เป็นต้น และเราก็มีต้นแบบหลักสูตรอยู่แล้ว เช่น หลักสูตรของโรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนสัตยาไส เป็นต้น โดยจะมีการถอดบทเรียนเหล่านี้และเอามาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาต่อไป “การคัดเลือกสถานศึกษาเข้าโครงการนั้น คณะกรรมการดำเนินการโรงเรียนพับบลิค สกูล ที่มี ดร.มีชัย วีระไวทยะ เป็นประธาน จะเป็นผู้คัดเลือกมา โดยกำหนดหลักการไว้กว้างๆว่า เลือกโรงเรียนทั้งโรงเรียนประถาศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ที่อยู่ในระดับกลางๆ หรือ โรงเรียนที่มีปัญหาแต่มีศักยภาพพอสมควรที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ เมื่อนำระบบที่มีความคล่องตัวไปใช้ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ประกอบด้วย 4 ฝ่าน คือ ตัวแทนจาก ศธ. ภาคอุตสาหกรรม ประชาสังคม และมหาวิทยาลัย มาร่วมบริหาร ซึ่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ต้องมาจากภาคเอกชนเท่านั้น เพราะเราต้องการแนวคิดนอกกรอบให้มาพัฒนา และ ยกระดับโรงเรียนกลุ่มนี้ เพื่อเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆทั้งประเทศ และจะไม่มีการขึ้นค่าเล่าเรียนตามที่มีผู้เป็นห่วง” ศ.นพ.อุดม กล่าว. ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 กก.พัฒนาพับบลิคสกูล เตรียมประกาศ 77 ร.ร.ต้นแบบ 21 มี.ค. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าในการคัดกรองการคัดเลือกสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโรงเรียน Public School ว่า เบื้องต้นจะเริ่มดำเนินการในโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลางที่มีความเหมาะสม จังหวัดละ 1 แห่ง หรือ 77 โรงเรียน โดยอาจจะมีมากกว่า 77 โรงเรียน หากคณะกรรมการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School เพื่อรับรองการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายไทยเเลนด์ 4.0 ที่มีนายมีชัย วีระไวทยะ เป็นประธาน เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยโรงเรียน Public School จะเป็นโรงเรียนในกำกับของ ศธ.เช่นเดิม แต่จะมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นอิสระภายใต้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา “ภายในวันที่ 21 มีนาคม จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และจะประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโรงเรียน Public School ในวันดังกล่าว โดยโรงเรียนเหล่านี้จะมีเวลาในการเตรียมการ 2 เดือน เชื่อว่าไม่เป็นการเร่ง และมีปัญหา เนื่องจากมีโรงเรียนต้นแบบอยู่เเล้ว ไม่ได้เริ่มตั้งแต่ศูนย์” นพ.อุดม กล่าว ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์

Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments