Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
July 20, 2018

Social Media

ร้องคุรุสภา!! น.ศ. ‘กศ.ปช.’ จี้คุรุสภาขยายเวลายื่นขอตั๋วครู

Written by  Jun 15, 2018

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวเเทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา และตัวแทนผู้ปกครอง กว่า 60 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เรื่องขอขยายเวลาการยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูจากวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ออกไป นางพิมพ์ธิชา พิมพ์อักษร ตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) รุ่น 17 เปิดเผยว่า รุ่นของตนจบการศึกษาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ได้รับเอกสารการจบวันที่ 2 มิถุนายน ได้ยื่นขอเทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพ 9 มาตรฐาน เพื่อขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน แต่เนื่องจากคุรุสภาประกาศว่านักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนมาตรฐาน และได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเรียบร้อย ต้องปฏิบัติหน้าที่การสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา 1 ปี และจะต้องนำเอกสารมายื่นขอใบอนุญาตฯ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม จากเงื่อนไขดังกล่าว ทำให้ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ ได้ทัน เพราะเพิ่งจบตามหลักสูตร และยื่นเอกสารแล้ว แต่ยังไม่ได้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา “อยากขอความกรุณาจากคุรุสภาให้เยียวยา ดังนี้ 1.ขยายเวลาจากวันที่ 3 ตุลาคม ออกไป เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 ปีตามหลักเกณฑ์ และนำเอกสารหลักฐานมาขอรับใบอนุญาตฯ ได้ และ 2.ขอให้ช่วยเร่งรัดการออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ของนักศึกษาที่มายื่นขอที่คุรุสภา ให้ได้รับเอกสารใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยเร็ว เพื่อนำไปใช้ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2561 และยื่นประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วันที่ 18-24 กรกฎาคม ได้ทัน” นางพิมพ์ธิชา กล่าว     นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ปัญหาลักษณะนี้เป็นปัญหาที่สะสมมายาวนาน และคุรุสภาไม่นิ่งนอนใจ หาทางเยียวยานักศึกษามาตลอด ข้อร้องเรียนที่นักศึกษาเข้ามาเสนอวันนี้คือ ขอขยายเวลาการยื่นขอใบอนุญาตฯ จากวันที่ 3 ตุลาคม ตนจะนำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อพิจารณาต่อไป “นักศึกษา มรภ.นครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบมีประมาณ 203 คน ใน 6 สาขาวิชา เข้ายื่นเรื่องต่อคุรุสภาขอเทียบโอนใบอนุญาตปฏิบัติการสอนให้ได้โดยเร็ว เพื่อนำไปใช้ในการออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา2561 นั้น อยากขอให้นักศึกษาทุกคนเร่งยื่นเรื่องมายังคุรุสภาภายในวันที่ 25 มิถุนายน จากนั้นคุรุสภาจะรวบรวมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา หากผ่านการพิจารณาแล้ว สามารถยื่นต่อ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ลงนามรับรองผลการเทียบโอนใบอนุญาตปฏิบัติการสอนได้” นายสมศักดิ์ กล่าว ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 14 มิถุนายน 2561
kroobannok.com

Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments