Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 28, 2020

Social Media

บันทึกความทรงจำจากการเดินทางในดินแดนตะวันออก

Written by  Aug 03, 2018

ดินแดนแห่งแสงตะวัน : ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กรมศิลปากร

หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประวัติศาสตร์/สารคดี

ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

ความยาวรวม: 270 นาที
 
 
 
 • คำนำ ถึงท่านผู้อ่าน สารบัญ ดินแดนแห่งแสงตะวัน
 • ตอนที่ 1 บทที่1 บนเรือ เอส เอส ไคลส์ท
 • ตอนที่ 2 บทที่ 2 ถึงกรุงเทพ
 • ตอนที่ 3 บทที่3 สยามและชาวสยามฯ
 • ตอนที่ 4 บทที่4 ปกิณกะเกี่ยกับพุทธศาสนา
 • ตอนที่ 5 บทที่5 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • ตอนที่ 6 บทที่6 การเที่ยวเตร่ในกรุงเทพ
 • ตอนที่ 7 บทที่7 การสำรวจตามแถบมณฑลชนบท
 • ตอนที่ 8 บทที่8 การล่าควายบนที่ราบสูงโคราช
Last modified on Friday, 03 August 2018 15:01

Hot Link

 • qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

   

   

ETV Clip Video

 1. Popular
 2. Trending
 3. Comments