Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
December 19, 2018

Social Media

สพฐ.เร่งบรรจุ ภายใน 1 ต.ค.นี้

Written by  Sep 20, 2018

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้หารือถึงการบริหารอัตรากำลังทดแทนข้าราชการครูหลัง เกษียณอายุราชการ โดยในปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีหลักการใหม่ว่า หลังจากวันที่ 1 ต.ค. จะมีครูเกษียณอายุราชการ จำนวน 20,000 คน ซึ่งมีตัวเลขชัดเจนว่าครูเหล่านี้เกษียณอายุราชการในพื้นที่ใด โรงเรียนใดบ้าง ดังนั้น ระหว่างนี้ สพฐ.จะประสาน ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ให้โยกย้ายข้าราชการครูอีกรอบหนึ่งก่อน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. จากนั้นจะบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 2561 รอบแรก 5,000 คน ตามตำแหน่งสาขา วิชาที่ สพฐ.ประกาศไว้ จากนั้นปลายเดือน ต.ค. อย่างช้าไม่เกินต้นเดือน พ.ย. จะเรียกบรรจุอีก 20,000 คน ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนครูได้ เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นอื่นตามมาคือบางโรงเรียนไม่มีการเขียนคำขอย้าย หรือบางโรงเรียนไม่สามารถบรรจุครูได้ เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ยังไม่อนุญาตให้คืนอัตรากำลังให้กับโรงเรียนที่มีเด็กต่ำกว่า 250 คน ซึ่ง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. ได้ทำหนังสือถึง คปร.ขอให้ยกเว้นหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้สามารถบรรจุครูได้แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับมา และระหว่างนี้ให้สำนักงานระบบพัฒนางานบุคคลและนิติการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เร่งสำรวจโรงเรียนที่ยังขาดแคลนครูแบบวิกฤติ โดยให้รายงานกลับมาภายในวันที่ 20 ก.ย.นี้ เพื่อจะจัดสรรครูอัตราจ้างและพนักงานราชการไปทดแทน

19 ก.ย. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สพฐ. ได้จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2561 เพื่อแก้ปัญหาขาดครู โดยเป็นการทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ และไม่ให้กระทบกับอัตรากำลังครูโรงเรียนเอกชน โดยมีการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา วันที่ 18 ส.ค.61 สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 19 ส.ค.61 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 27 ส.ค.61 สอบสัมภาษณ์ ภาค ค เมื่อวันที่ 1 ก.ย.61 โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ที่เปิดสอบ 75 แห่ง ใน 42 กลุ่มวิชา ซึ่งประกาศผลสอบแข่งขันเมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา นั้น ล่าสุด กศจ.ต่าง ๆ ได้รายงานผลการสอบแข่งขันมาที่ สพฐ.เรียบร้อยแล้ว “การสอบแข่งขันครั้งนี้ มีอัตราว่าง รวม 5,991 ตำแหน่ง จำนวนผู้สมัคร 185,433 คน มีสิทธิสอบ 185,433 คน เข้าสอบ 172,711 คน ขาดสอบ 12,722 คน คิดเป็นผู้ขาดสอบร้อยละ 6.86 ของผู้มีสิทธิสอบ ผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข มีสิทธิสอบภาค ค จำนวน 58,991 คน คิดเป็นร้อยละ 34.16 ของผู้เข้าสอบ มีผู้เข้าสอบภาค ค 58,917 คน ขาดสอบ 74 คน คิดเป็น 0.04 ของผู้มีสิทธิสอบ สรุปมีผู้สอบแข่งขันได้จำนวน 58,899 คน คิดเป็นร้อยละ 34.10 ของจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด”นายวัลลพกล่าวและว่า ทั้งนี้จะบรรจุตามอัตราว่าง ภายในวันที่ 1 ต.ค.นี้ สำหรับตำแหน่งที่เหลือ จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีระยะเวลาการขึ้นบัญชี 2 ปี นับแต่วันประกาศผลสอบแข่งขัน

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments