Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
December 19, 2018

Social Media

นายกฯอนุมัติใช้งบกลางอุดหนุนหนังสือเรียนฟรี

Written by  Oct 11, 2018

“บิ๊กตู่”อนุมัติใช้งบฯกลาง กว่า 900 ล้าน อุดหนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าหนังสือเรียนฟรี ปี 61 วันนี้(8 ต.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าตามที่ ศธ.ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนกว่า 2,000 ล้านบาท ให้แก่หน่วยงานในสังกัด ศธ. 42 หน่วยงาน  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 1 หน่วยงาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) รวม 44 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนกว่า 10 ล้านคน เนื่องจากได้รับจัดสรรงบฯไว้ร้อยละ 50 ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการจัดซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนได้ครบทุกคน ขณะที่หน่วยงานไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบฯประจำปีงบฯ 2561 ได้ ศธ.ฐานะฝ่ายเลขานุการเจ้าของแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้จัดทำแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบฯ ปี 2561 เสนอของบกลางตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 นั้น ปลัดศธ.กล่าวต่อไปว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือถึง ศธ.ว่า พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบให้ ศธ.เบิกจ่ายงบฯ ปี 2561 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 959,898,800 บาท โดยเป็นส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)จำนวน 455,657,700 บาท และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 504,241,100 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าหนังสือเรียนประจำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในส่วนของโรงเรียนสังกัด สช.ที่เงินที่ยังขาดเงินงบฯส่วนนี้อยู่ 650 ล้านบาท ก็ไม่มีปัญหาแล้ว เพราะก่อนหน้านี้ สช.มารายงานว่า ได้ประสานไปยังสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)เพื่อขอใช้งบฯเหลือจ่ายที่แต่ละ กศน.จังหวัดส่งคืนกลับมาส่วนกลางได้แล้วจำนวน 160 ล้านบาท

Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments