Print this page

สทศ.มั่นใจเลื่อนสอบแกตแพตไม่มีปัญหา

Written by  Jan 29, 2019

"ทรายทอง" เผยสทศ.มั่นใจเลื่อนสอบแกตแพตไม่มีปัญหา ถ้าสนามสอบพร้อม เร่งส่งข้อความถึงเด็กโดยตรงเแจ้งเปลี่ยนวันสอบ แต่เวลา -สนามสอบเหมือนเดิม วันนี้ (25 ม.ค.) ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ รองผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รักษาการแทน ผอ.สทศ. กล่าวว่า หลังจากที่ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช. ศึกษาธิการ มีนโยบายให้เลื่อนการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกตและการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพหรือแพตปีการศึกษา 2562 จากวันที่ 16 - 19 ก.พ.2562 กลับไปเป็บวันที่ 23 - 25 ก.พ. 2562 ตามเดิม และที่ประชุมมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้แจ้งมาที่สทศ. แล้ว ซึ่ง สทศ.เป็นหน่วยงานจัดสอบก็พร้อมที่จะปฎิบัติตาม และแจ้งด้วยว่าในการเลื่อนการสอบนั้นมีเงื่อนไขที่แจ้งให้ทางกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และทปอ.ทราบแล้ว โดยเฉพาะในประเด็นสนามสอบ 96 แห่งที่ช่วงดังกล่าวมีกิจกรรม เช่น การสอบปลาย กิจกรรมอื่น เป็นต้น ซึ่งทางศธ.ได้ออกประกาศ เรื่องให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามปกติสอดคล้องการเลื่อนการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกตและการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพหรือแพตปีการศึกษา 2562 ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และหน่วยงานอื่นๆจะแจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ปฎิบัติตาม รวมถึงกิจกรรมที่เด็กบางคนจะต้องไปเรียนรักษาดินแดน(รด.) ทางศธ.ยินดีไปประสานงานให้ ทุกอย่างก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้ว "การเลื่อนสอบแกต-แพต กลับไปวันเดิมมีผลกระทบแน่นอน ถ้าสนามสอบที่กำหนดไว้ไม่ว่าง แต่เชื่อว่าศธ. น่าจะจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ ส่วนสทศ.ก็ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งการสอบแกตแพตจะมีสนามสอบทั้งหมด212 แห่ง จำนวน เด็กต้องสอบ265,552คน ขอให้เด็กทุกคนสบายใจได้ ทั้งนี้การเลื่อนสอบครั้งนี้ที่เปลี่ยนแปลงก็เฉพาะวันสอบคือจากวันที่ 16-19 ก.พ. เป็นวันที่ 23-25ก.พ. 2562 เท่านั้นส่วนเวลา สนามสอบเป็นไปตามกำหนดเดิม เร็วๆ นี้ สทศ.จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้เด็กทุกคนได้รับทราบการเลื่อนสอบโดยส่งข้อความให้เด็กรับทราบโดยตรงทุกคน พร้อมทั้งประกาศการเลื่อนวันสอบทางเว็บไซต์ สทศ. และแจ้งศูนย์สอบด้วย"ดร. ทรายทอง กล่าว

Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com