Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
September 18, 2019

Social Media

ปรับแก้ไขข้อบังคับต่อตั๋วครูทุก 5 ปี ไม่มีตลอดชีพ

Written by  Feb 11, 2019

แก้ข้อบังคับต่อตั๋วครูทุก 5 ปีไม่มีตลอดชีพ บอร์ด กมว.มีมติแก้ข้อบังคับคุรุสภา ยกเลิกมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ ต้องต่อตั๋วครูทุก 5 ปี เผยหวั่นครูไม่พัฒนา พร้อมกำหนดเพดานค่าปรับต่อตั๋วครูช้า ปรับสูงสุดไม่เกิน 2 พันบาท เมื่อวันที่ 10 ก.พ. รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) คุรุสภา เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุม กมว. มีมติชอบให้เสนอบอร์ดคุรุสภาแก้ไขข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 จากที่ให้ข้าราชการครูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีวิตได้ แต่ต้องเป็นข้าราชการครูที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาแล้ว 3 ครั้ง รวมระยะเวลาการทำงาน 15 ปี เพราะถือว่ามีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญแล้ว เปลี่ยนเป็นต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุก 5 ปี โดยในการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น ครูทุกคนจะต้องมีหลักฐานยืนยันด้วยว่า ในระยะเวลา 5 ปีได้รับการพัฒนาอะไรมาบ้าง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครูต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง “จะไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ เพราะเกรงว่าหากมีการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพแล้ว อาจจะทำให้ครูไม่มีการพัฒนาใด ๆ  และขณะนี้ก็ยังไม่มีใครได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพเลยแม้แต่คนเดียว เนื่องจากตามข้อบังคับคุรุสภา ฯ ปี 2559  จะทำให้เริ่มมีผู้ครบกำหนดต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาแล้ว 3 ครั้งและจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพในเดือนธันวาคม 2562  ดังนั้นเท่ากับว่า การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีพยังไม่ได้เริ่มต้น และจะไม่มีใครได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพเลย” รศ.ดร.เอกชัยกล่าว  ประธาน กมว.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ทบทวนอัตราค่าปรับหรือค่าดำเนินการกรณียื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพล่าช้าหลังจากใบอนุญาตประกอบอาชีพหมดอายุ โดยคิดค่าปรับเป็นเงินเดือนละ 200 บาท ซึ่งถึงแม้จะส่งผลดี ให้ทุกคนต้องรีบต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อไม่ต้องเสียค่าปรับ และมีคนไม่ต่อเพียงร้อยละ 8 จากจำนวนครูที่ครบกำหนดต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทั้งหมด  แต่ก็ยังเกิดปัญหากับครูบางคนที่ไม่ได้มาต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเวลา 4-5 ปีแล้วจึงมาต่อใบอนุญาตฯทำให้ต้องเสียค่าปรับหมื่นกว่าบาท ดังนั้น กมว.จะเสนอบอร์ดคุรุสภาให้แก้ไขข้อบังคับฯเป็นปรับ 200 บาทต่อเดือน แต่ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ครูมากนัก


Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments