Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 28, 2020

Social Media

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562

Written by  Apr 17, 2019

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 7 แห่ง

ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ

จัดประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ”

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านหนังสั้น

ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพไปสู่สังคมในวงกว้างได้เป็นอย่างดี

โดยเป็นการนำจรรยาบรรณของวิชาชีพมาบอกเล่าในรูปแบบของหนังสั้น เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู

ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา

จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาครู และนิสิต นักศึกษาทั่วไป ร่วมส่งผลงานการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562

Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

Hot Link

  • qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

     

     

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments