Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 28, 2020

Social Media

ครม.ไฟเขียวผู้บริหารระดับ 10 ศธ.

Written by  Oct 22, 2019

“ณัฏฐพล” เผย ครม.มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 ศธ. ปัทมา นั่งรองเลขาธิการ กอศ. ดิสกุล เลขาธิการกศน. และ อรรถพล เลขาธิการกช. โยกพีระ-ประชาคม นั่งผู้ตรวจราชการศธ.

22 ต.ค. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง จำนวน 8 รายดังนี้ 1.นายดิสกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการศธ. ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 2. นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการกศน.ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการศธ. 3.นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการศธ. 4.นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจรชกาศธ.ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการกอศ. 5.นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค 2 ดำรงตำแหน่ง รองปลัดศธ. 6.นายธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ดำรงตำแหน่ง รองปลัดศธ. 7.นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการกพฐ. ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการศธ.และ 8 นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการศธ.ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)
             
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 ศธ.ครั้งนี้ก็ถือว่าได้พิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของงาน รวมถึงความสามารถของแต่ละคนที่ได้คัดเลือกให้ไปอยู่ในตำแหน่งต่างๆ เพราะตนต้องดูองคาพยพของหน่วยงานที่มีผู้บริหารระดับ 11 ล้อตามไปด้วยว่าผู้ที่เข้ามาช่วยงานจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและพร้อมขับเคลื่อนงานการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ คือ รองเลขาธิการกพฐ.และรองเลขาธิการ กอศ.นั้นขณะนี้ตนกำลังอยู่ระหว่างการคัดเลือก เพื่อดูความเหมาะสมต่อไป สำหรับตำแหน่งเลขานุการรมว.ศึกษาธิการที่ยังไม่ได้มีการพิจารณา ซึ่งจะนำเข้าครม.ในสัปดาห์หน้า  ทั้งนี้ในการประชุมครม.นายกรัฐมนตรีไม่ได้กำชับเรื่องใดเกี่ยวกับศธ.เป็นกรณีพิเศษ เพียงแต่ย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะมีขึ้นในเดือนพ.ย.นี้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ของแต่ละกระทรวงเท่านั้น...

Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

Hot Link

  • qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

     

     

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments