Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
March 19, 2018

Social Media

รมว.ศึกษาธิการ ฟุ้ง นโยบายปฎิรูปอินเตอร์เน็ตศธ.ใหม่ ส่งผลประหยัดงบประมาณถึง 3,000 ล้านบาท พร้อม ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง ตรวจสอบปัญหาไม่ชอบมาพากลของการใช้งานระบบ Moe Net ไม่ได้ประสิทธิภาพ วันนี้ (12 มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยการประชุมความก้าวหน้าการปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา และการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบ…
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นางยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ประธานอนุกรรมการการจัดการเรียนการสอน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดตั้งสถาบันหลักสููตร การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งได้จัดทำร่างพ.ร.บ.สถาบันหลักสูตร การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ…. เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน…
ศธ. ถก ป.ป.ง.ร่วมตรวจสอบเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต 15 มี.ค.นี้ จ่อ อายัดทรัพย์สินเครือญาติข้าราชการซี 8 ศธ.ที่เปิดบัญชี 22 บัญชีไว้โอนเงินจากกองทุนฯ ปลัด ศธ. เผย เร็วๆนี้ พิจารณาโทษวินัยร้ายแรง “รจนา” ข้าราชการซี 8 ทุจริตเงินเด็ก…
“หมออุดม”คาด วันที่ 21 มีนาคมนี้คลอดรายชื่อ พับบลิค สกูล โรงเรียนรัฐที่บริหารโดยเอกชนรุ่นแรกได้ ตั้งเป้าจังหวัดละ 1โรงเรียน ยันค่าเทอมไม่ขึ้น วันนี้ (14 มี.ค.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโครงการพับบลิค สกูล( Public School)…
รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 ตำแหน่ง (อัตราจ้างรายปี) คุณสมบัติของผู้สมัคร1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดังต่อไปนี้ เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง2.อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบรูณ์3.มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อ Edius หรือ Adobe premiere pro4.ปฏิบัติงานที่ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5…
3 มี.ค. ที่โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางสุกัญญา งามบรรจง. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (กพฐ.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ. ) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2560…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments