Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
April 24, 2018

Social Media

รายการวิทยุศึกษา

กรอบอัตรากำลังปัจจุบัน ข้าราชการ ๑๐๘ อัตรา ช่วยราชการ เชี่ยวชาญ (ว่าง) ตำแหน่งว่าง ๓ - 1๘ อัตรา อัตรา อัตรา รวม ข้าราชการทั้งหมด 1๒๙ อัตรา พนักงานราชการ 10…
กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 (ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.ในปัจจุบัน) และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 หน่วยงานที่ได้ดำเนินการผลิตพัฒนาและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คือ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้จัดผลิตรายการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม อาชีพ ฯลฯ สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปพ.ศ.2527…
 การเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายการที่จัดผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานกศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ดังนี้ 1.1 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โดยจัดออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ตามอัธยาศัย กลุ่มเป้าหมายสามารถรับชมได้ทุกจังหวัด1.2 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ออกอากาศด้วยระบบ DTH รับชมโดยใช้ชุดรับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม 5…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments