Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 28, 2020

Social Media

รายการวิทยุศึกษา

รายการโลมาลั้นลา และคลีนิกรักษ์สุขภาพ รายการ"โลมาลั้นลา" ....มุ่งเน้นเสริมสร้างการเรียนรู้และจินตนาการของเด็ก รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนำเสนอเรื่องน่ารู้ นิทานแสนสนุก และเพลงที่เหมาะกับเด็ก พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กๆโทรศัพท์เข้ามาเล่านิทาน ร้องเพลง หรือแสดงความสามารถพิเศษ โดยใช้วิทยุเป็นสื่อกลางในการประกอบกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวระหว่างการรับฟังรายการวิทยุออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. รายการ “คลีนิกรักษ์สุขภาพ” นำเสนอวิธีดูแลและรักษาสุขภาพทั้งด้านโภชนาการ วิธีป้องกันโรค และความรู้ด้านสมุนไพร…

Hot Link

  • qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

     

     

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments