Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
November 19, 2017

Social Media

รายการวิทยุศึกษา

  ผังรายการสถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระบบ AM คลื่น 1161 kHz และระบบ FM คลื่น 92 MHz ออกอากาศ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. ทุกวัน วันละ…
รายการ ธรรมะเพื่อชีวิต ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-06.15 น. รายการ มิวสิกไนน์ตี้ทู ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 23.00-24.100 น. และ รายการ เพลินวรรณกรรม ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30-16.00  น
รายการข่าววิทยุเพื่อการศึกษา รอบรั้วเสมา และคุยกันวันอาทิตย์
รายการตามตะวัน เสนอสาระความรู้ต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุรภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ โดยนงนุช ประเสริฐวัชรกุล และโกมุท คงเทศ พร้อมเปิดสายให้สอบถามปัญหาสุภาพ ร่วมพูดคุยและสอบถามปัญหาได้ที่ ๐๒ ๓๕๔ ๕๗๑๒  และ ๐๒ ๓๕๔ ๕๗๑๓  ติดตามฟังได้ในพบหมอตามตะวัน เวลา ๑๔.๑๐ –…
  สถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ออกอากาศ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. ทุกวัน วันละ 18 ชั่วโมง ระบบ AM คลื่น 1161 kHz และระบบ FM คลื่น…
รายการโลมาลั้นลา และคลีนิครักษ์สุขภาพ  ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. มุ่งเน้นเสริมสร้างการเรียนรู้และจินตนาการของเด็ก รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยใช้วิทยุเป็นสื่อกลางในการประกอบกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวระหว่างการรับฟังรายการวิทยุ ในขณะเดียวกันรายการ “โลมา..ลั้นลา” จะช่วยสร้างแนวคิดให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงการเลือกบริโภคสื่อที่เหมาะสมตามช่วงวัยด้วย
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของแต่ละส่วนฝ่าย มีดังนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 1. จัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 2. สร้างเสริมเครือข่ายในการผลิตรายการวิทยุ นำมาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่ออื่นๆ 3. บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษาคลื่น A.M. ความถี่ 1161 KHZ…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments