Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
May 25, 2018

Social Media

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) http://www.etvthai.tv ลำดับ ชื่อรายการ ระบบ การ ศึกษา เนื้อเรื่องย่อ 1 สมุนไพรน่ารู้ อัธยาศัย นำเสนอลักษณะทั่วไปของสมุนไพรแต่ละชนิด วิธีการใช้และสรรพคุณ 2 วิถีอาเซียน อัธยาศัย ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก 3 เรียนนอกรั้ว…
ออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 16.30 - 17.00 น. รายการส่งเสริมการศึกษาตาม อัธยาศัย : ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะวิศวกรรมหุ่นยนต์ ออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ (บันเทิงสำหรับเด็ก)
รายการส่งเริมการศึกษาตามอัธยาศัย : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับสื่อที่มีอยู่รอบตัวไม่ให้หลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ เรียนวิทย์ติดจอ : ติวข้อสอบหลักสูตร กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักสูตร กศน. ม.ต้น รายการ คณิตศาสตร์ กศน. ม.ต้น (ชุด Math My Life) : ติวข้อสอบหลักสูตร กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายการตามอัธยาศัย : นำเสนอบทบาทภารกิจของ 5 องค์กรหลัก ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รูปแบบวาไรตี้
รายการตามอัธยาศัย รายการ "ห้องเรียนดนตรีไทย" : ให้ความรู้เกี่ยวกับระนาดของโลกและสอนระนาดเอก(ดนตรีไทย) เบื้องต้น

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments