Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
August 21, 2019

Social Media

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV จำนวน 20 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการ คลีนิกโฟน เป็นรายการที่สอนและแนะนำวิธีแก้ไขสารพันปัญหาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ ผู้ที่สนใจสามารถฝึกตามนำและไปประกอบอาชีพได้ คลิกเพื่อรับชมรายการ
 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV จำนวน 20 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการ ร้อยบุปผา เป็นรายการที่สอนและแนะนำการร้อยดอกไม้เป็นมาลัย เป็นลวดลายในรูปแบบต่างๆ มากมาย ผู้ที่สนใจสามารถฝึกตามนำไปประกอบอาชีพได้ คลิกเพื่อรับชมรายการ กระทงลอย ตอนที่ 2 Views : 1220 กระทงลอย…
 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV จำนวน 20 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการ คนงามเพราะแต่ง เป็นรายการที่สอนและแนะนำขั้นตอนการแต่งหน้าในรูปแบบต่างๆ แบบครบวงจร จนสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ คลิกเพื่อรับชมรายการ
 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV จำนวน 25 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการ เพื่อชีวิตและสุขภาพ เรียนรู้การดำรงชีวิตให้มีสุขภาพดีควบคู่กันไป คลิกเพื่อรับชมรายการ ตอนที่ 01 การรักษาสุขภาพแบบธรรมชาติบำบัด Views : 168 ตอนที่ 02 มหัศจรรย์พืชผักหลากสี Views…
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV จำนวน 25 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการ นาทีแห่งธรรม เรียนรู้การนำธรรมะ ธรรมชาติ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ชีวิตมีความสมดุล คลิกเพื่อรับชมรายการ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV จำนวน 25 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่อภาษาต่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจร้องเพลงฟังเพลงภาษาอังกฤษให้ได้อรรถรส เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเพลง คลิกเพื่อรับชมรายการ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV จำนวน 20 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่อภาษาต่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรียนรู้ภาษาเกาหลีสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน คลิกเพื่อรับชมรายการ ตอนที่ 01 ที่มาของภาษาเกาหลี Views : 138 ตอนที่ 02 แนะนำตัว Views : …

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments