Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
August 21, 2019

Social Media

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV จำนวน 25 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่อภาษาต่างประเทศ สร้างความชอบให้มีทัศนคติที่ดีในภาษาอังกฤษ คลิกเพื่อรับชมรายการ

สอนภาษาเยอรมัน

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV จำนวน 25 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่อภาษาต่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการฝึกพูด/สนทนาภาษาเยอรมันแบบง่ายๆ คลิกเพื่อรับชมรายการ

Easy English

Jul 18, 2018
1840
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV จำนวน 12 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่อภาษาต่างประเทศ การฝึกพูดสนทนาภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ คลิกเพื่อรับชมรายการ

English Plaza

Aug 03, 2018
1977
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV จำนวน 14 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่อภาษาต่างประเทศ เป็นการฝึกพูดฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ คลิกเพื่อรับชมรายการ การพูดเตือนให้ระวังอันตราย Views : 1729 การแนะนำตัวเอง Views : 226 การทักทาย Views : …
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV จำนวน 18 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่อภาษาต่างประเทศ เป็นการฝึกพูดฟังภาษาอังกฤษสำหรับการประกอบอาชีพเฉพาะทาง คลิกเพื่อรับชมรายการ จำนวนเข้าชม ภาษาอังกฤษสำหรับประกอบอาชีพพยาบาล Views : 554 ภาษาอังกฤษสำหรับประกอบอาชีพนวดแผนไทย Views : 973 ภาษาอังกฤษสำหรับประกอบอาชีพผู้ช่วยนักกอล์ฟ Views…
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV จำนวน 17 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่อภาษาต่างประเทศ เป็นการฝึกพูดฟังภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คลิกเพื่อรับชมรายการ
ออกอากาศทางสถานนีโทรทัศน์ ETV จำนวน 25 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่ออาชีพ เป็นการแนะนำการขายสินค้าบนสื่อออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ คลิกเพื่อรับชมรายการ รายการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : ให้ความรู้การซื้อ-ขายสินค้าทางออนไลน์ (IT)

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments