Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 28, 2020

Social Media

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

Easy English

Jul 18, 2018
2978
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV จำนวน 12 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่อภาษาต่างประเทศ การฝึกพูดสนทนาภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ คลิกเพื่อรับชมรายการ

English Plaza

Aug 03, 2018
3076
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV จำนวน 14 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่อภาษาต่างประเทศ เป็นการฝึกพูดฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ คลิกเพื่อรับชมรายการ การพูดเตือนให้ระวังอันตราย Views : 1729 การแนะนำตัวเอง Views : 226 การทักทาย Views : …
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV จำนวน 18 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่อภาษาต่างประเทศ เป็นการฝึกพูดฟังภาษาอังกฤษสำหรับการประกอบอาชีพเฉพาะทาง คลิกเพื่อรับชมรายการ จำนวนเข้าชม ภาษาอังกฤษสำหรับประกอบอาชีพพยาบาล Views : 554 ภาษาอังกฤษสำหรับประกอบอาชีพนวดแผนไทย Views : 973 ภาษาอังกฤษสำหรับประกอบอาชีพผู้ช่วยนักกอล์ฟ Views…
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV จำนวน 17 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่อภาษาต่างประเทศ เป็นการฝึกพูดฟังภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คลิกเพื่อรับชมรายการ
ออกอากาศทางสถานนีโทรทัศน์ ETV จำนวน 25 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่ออาชีพ เป็นการแนะนำการขายสินค้าบนสื่อออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ คลิกเพื่อรับชมรายการ รายการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : ให้ความรู้การซื้อ-ขายสินค้าทางออนไลน์ (IT)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV จำนวน 20 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่ออาชีพ เป็นการแนะนำการทำอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ บนสื่อออนไลน์ คลิกเพื่อรับชมรายการ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV จำนวน 25 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่ออาชีพ เป็นการสอนการทำขนม ทำอาหาร เหมาะสำหรับทำกินและประกอบเป็นอาชีพ คลิกเพื่อรับชมรายการ

Hot Link

  • qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

     

     

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments