Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
August 21, 2019

Social Media

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ปัญหาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร. พนิตนาฎ ชูฤกษ์ คลิกเพื่อรับชมรายการย้อนหลัง รายการพัฒนาครู กศน.ภาษาอังกฤษ
แนะนำรายการต่างๆของสถานีโทรทัศน์ ETV คลิกอ่าน นิตยสารจอแก้ว ออนไลน์
รายการส่งเริมการศึกษาตามอัธยาศัย : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับสื่อที่มีอยู่รอบตัวไม่ให้หลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ รายการ เรียนวิทย์ติดจอ : ติวข้อสอบหลักสูตร กศน. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกเพื่อรับชมรายการ เรียนวิทย์ติดจอ
ตามหลักสูตร กศน. ม.ต้น รายการ คณิตศาสตร์ กศน. ม.ต้น (ชุด Math My Life) : ติวข้อสอบหลักสูตร กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกเพื่อรับชมรายการ Math My Life
รายการตามอัธยาศัย : นำเสนอบทบาทภารกิจของ 5 องค์กรหลัก ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รูปแบบวาไรตี้
รายการตามอัธยาศัย รายการ "ห้องเรียนดนตรีไทย" : ให้ความรู้เกี่ยวกับระนาดของโลกและสอนระนาดเอก(ดนตรีไทย) เบื้องต้น

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments