Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
August 21, 2019

Social Media

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

เพื่อพัฒนาบุคลากร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน กศน. และให้ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของ กศน.คลิกเพื่อรับชมรายการ สายใย กศน. หรือ http://www.etvthai.tv/news/Index_etv.aspx?Search=รายการสายใยกศน.
รายการเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย : ส่งเสริมการเรียนรู้และการออกเสียงที่ถูกต้องของภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย) เพื่อการสื่อสาร เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนภาษาอาเซียน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
รายการการศึกษาตามอัธยาศัย : ส่งเสริมการเรียนรู้และการออกเสียงที่ถูกต้องของภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนภาษาอาเซียน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
รายการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน
รายการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : สอนทำเครื่องหนังโดยเน้นแฮนด์เมค (Handmade) เช่น กระเป๋า เข็มขัด ฯลฯ ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
ส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน : ติวข้อสอบ ม.ปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มีสารคดีคั่นแทรกเป็นช่วง)
ศู รายการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : ทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก (6-12 ปี)

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments