Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
August 21, 2019

Social Media

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

นำเสนอข่าวด้านการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และนโยบายการบริหาร
จำนวน 30 ตอน https://www.youtube.com/watch?v=qzhlEXvYWwQ&feature=youtu.be ตอนที่ 1 ภาพถ่ายเล่าเรื่องตอนที่ 2 รู้จักกล้อง ตอนที่ 3 เลนส์ ตอนที่ 4 โหมดในการถ่ายภาพ ตอนที่ 5 White Balance ตอนที่…
จำนวน 20 ตอน รายการ ช่างคอม...ซ่อมได้ https://www.youtube.com/watch?v=8SAEMxnNQc8&feature=youtu.be
จำนวน 46 ตอน ตอนที่ 1 หมวกกระดาษจากกล่องลัง https://youtu.be/KEyo7mH7rHI
จำนวน 26 ตอน รายการห้องเรียนของหนูชุดสอนน้องว่ายน้ำ ตอนที่ 1 ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ https://youtu.be/ne_DdrnOrcg
ติดตามรายการ กระดาษพับรับอาเซียน ได้ทาง https://youtu.be/-2hk9pO05gM Season 1 ปี 2557 จำนวน 30 ตอน Season 2 ปี 2558 จำนวน 46 ตอน Season 3…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments