Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
June 23, 2018

Social Media

ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า จากการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ทปอ.เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการวางแผนพัฒนาการทำงานในปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ชุด เพื่อร่วมกันหาข้อเท็จจริง ผลดี ผลกระทบ ปัญหา ของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS…
เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งในการเสริมแกร่งองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สำหรับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้จัดสัมมนาวิชาวิทยาการคำนวณ (computing science) ให้กับครูผู้สอนกว่า 500 คน เพื่อจุดประกายความคิด และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอดการสอน เพราะวิชาวิทยาการคำนวณจะถูกบังคับใช้ในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา…
คุณสมบัติของผู้สมัคร1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดังต่อไปนี้ เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคนิคการถ่ายภาพ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบรูณ์3. มีความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะในการถ่ายภาพเป็นอย่างดี ปฏิบัติงานที่ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท …
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวเเทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา และตัวแทนผู้ปกครอง กว่า 60 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา…
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดูแลว่ามีนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล้ว ยังอ่านหนังสือไม่ออก ว่า สพฐ.พร้อมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยขณะนี้มีข้อมูลระดับหนึ่งแล้วว่ามีเด็ก ป.4…
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความเห็นเรื่องระบบทีแคสว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน มีหลายคนอยากให้กลับไปแบบเดิมคือการสอบแอดมิสชั่นส์ หรือสอบเอ็นทรานซ์ แต่ต้องไปเปรียบเทียบระหว่างของเก่าและของใหม่ว่ามีผลดีอย่างไร หากคิดระบบใหม่ออกมา แต่ของเก่ายังไม่พร้อม ก็เกิดปัญหาอีกว่า…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments