Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
February 23, 2018

Social Media

รมว.ศึกษาธิการ เผย การเผยแพร่ข้อความในโลกโซเชียลมีเดียว่าจะมีการยกเลิก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และการยกเลิกการสอบโอเน็ตในโลกออนไลน์ ไม่ได้มาจาก ศธ. วันนี้ (21 ก.พ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการเผยแพร่ข้อความในโลกโซเชียลมีเดียว่าจะมีการยกเลิก 8 กลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้หลักในเด็กระดับประถมศึกษาและการยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน…
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ceted.org/index.php/2016-11-01-10-37-37.html ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องผลิตข่าวโทรทัศน์ ETV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คุรุสภา อำนวยความสะดวกให้ครูทั่วประเทศ โดยเปิดบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส กว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศ เริ่มรับชำระได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์…
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ซึ่งสาระสำคัญของแผนดังกล่าว จะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ…
นายสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง เปิดเผยถึงกรณีที่ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เป็นกังวลเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ที่กำหนดให้จำนวนนักเรียนต่อห้องระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไม่เกิน 40 คน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ทำให้นักเรียนชั้น ม.3 ที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเดิมได้รับผลกระทบอย่างมาก…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments