Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
December 17, 2018

Social Media

24 ต.ค.61 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 3 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ... ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ…
ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกอ.เห็นชอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้รับการรับรองตามระบบคุณภาพสากลและของสภาวิชาชีพระดับดีเยี่ยม 37 หลักสูตรจาก 13 สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 1. ม.หัวเฉียวฯ วิทยาศาสตรบัณฑิต-เทคนิคการแพทย์ (ปรับปรุง 60) 2. ม.ขอนแก่น…
เลขาธิการ สกศ.คนใหม่ต้อง กอปศ. ยอมรับ หมอธีชี้ ยังไม่มีใครในใจ ขณะที่ รองเลขา กกอ. ที่ว่างกำลังพิจารณาหาตัวบุคคลอยู่ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า คนที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภการศึกษา…
“บิ๊กตู่”อนุมัติใช้งบฯกลาง กว่า 900 ล้าน อุดหนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าหนังสือเรียนฟรี ปี 61 วันนี้(8 ต.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าตามที่ ศธ.ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนกว่า 2,000…
2 ต.ค. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)เปิดเผยว่า ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายในโครงการลดภาระงานครู โดยให้มีการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการทำหน้าที่แทนครูให้ครบทุกโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 29,707 โรง เพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่นั้น เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมาตนได้ลงนามในหนังสือไปถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ า(สพท.) ทุกเขตแล้ว…
กลุ่มโรงเรียนสาธิตสังกัด สกอ. ชี้ เป็นเรื่องใหญ่ยังไม่มีข้อสรุปร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ยกเลิกสอบเข้าป.1 แนะ ควรจี้กวาดล้างโรงเรียนกวดวิชาดีกว่า เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ผศ.ทินกร บัวพลู ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments