Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
November 17, 2019

Social Media

รมว.ศึกษาธิการ ถก บอร์ดคุรุสภา มีมติเห็นชอบให้นักศึกษาครูที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เล็ง ให้ สทศ.เป็นหน่วยจัดสอบ 28 ม.ค. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามมติที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.)เสนอ คือ…
โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดปฐมนิเทศ : เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกดูแลเด็กปฐมวัย ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนเครือข่ายการจัดการความรู้ของ ศพด.จำนวน 30 แห่ง นอกจากนี้ได้จัดเสวนา “ได้อะไรจากการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่าง 6 ศพด.แม่ข่าย…
"ทรายทอง" เผยสทศ.มั่นใจเลื่อนสอบแกตแพตไม่มีปัญหา ถ้าสนามสอบพร้อม เร่งส่งข้อความถึงเด็กโดยตรงเแจ้งเปลี่ยนวันสอบ แต่เวลา -สนามสอบเหมือนเดิม วันนี้ (25 ม.ค.) ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ รองผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รักษาการแทน ผอ.สทศ. กล่าวว่า หลังจากที่ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช. ศึกษาธิการ…
“หมออุดม” เผย ศธ.จับมือภาคเอกชนร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ส่งผลให้เด็กสนใจสมัครเป็นจำนวนมากทั้งปวช. ปวส. และปริญญาตรี รุ่นแรก ปี 62 วันนี้ (28 ม.ค.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และบริษัท ซีพี…
รมว.ศึกษาธิการ ปลื้มผลงานศธ.ในรอบ 4 ปี พอใจผู้บริหารศธ.ทุกช่วยขับเคลื่อนงานการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เผย ผลงานชิ้นสำคัญที่พอใจมากที่สุด คือ การปราบทุจริตภายในกระทรวง ชี้ สังคมให้ความสนใจ วันนี้ 17 ม.ค. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า…
รมว.ศึกษาธิการ เผย เตรียมเปิดกว้างให้ครูช่างไม่ได้ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ชี้ ถือเป็นของขวัญให้เด็กอาชีวะ เพื่อต่อยอดประสบการณ์ตรงจากผู้ที่มีทักษะฝีมือช่างอย่างเต็มที่ คาดเริ่มดำเนินการได้ก่อนเปิดภาคเรียนปี 1/2562 วันที่ 16 ม.ค. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กำลังแก้ไขมาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวะ โดยจะเปิดกว้างให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาอื่นและมีความรู้ มีทักษะด้านวิชาชีพช่างต่างๆให้มาเป็นครูได้โดยไม่ต้องมีอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments