Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
April 24, 2018

Social Media

เมื่อวันที่ 3 เมษายน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้า กรณีที่เสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ 2560 และประกอบมาตรา…
เมื่อวันที่ 3 เมษายน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2561 ว่า หลังจากสถาบันคุรุพัฒนาส่งหลักสูตรของหน่วยพัฒนามาให้ สพฐ.พิจารณา 906 หลักสูตร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม สพฐ.โดยคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมราคาค่าลงทะเบียนหลักสูตร…
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการประชุมอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาว่า ในโลกอุตสาหกรรม 4.0 ในยุคของ internet optic สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายเข้มแข็งที่จะทำให้เกิดการพัฒนาครู หรือในเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการศึกษาจากส่วนกลางถึงส่วนภูมิภาค โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการจัดประชุมแบบ face to face เป็นใช้ระบบทางไกล…
แผนการศึกษาชาติ 20 ปี ระบุคนไทยต้องเพิ่มจำนวนปีที่ได้รับการศึกษาเป็น 12.5 ปี หรือราวระดับชั้น ม. 6 จากปัจจุบันอยู่ที่ 9.52 ปี หรือประมาณระดับชั้น ม.3 "ชัยพฤกษ์" เผยข้อมูลระหว่างปีการศึกษา 58-60 ปีการศึกษาเฉลี่ย ของประชากรไทย มีแนวโน้มสูงขึ้น…
รมว.ศึกษาธิการ ฟุ้ง นโยบายปฎิรูปอินเตอร์เน็ตศธ.ใหม่ ส่งผลประหยัดงบประมาณถึง 3,000 ล้านบาท พร้อม ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง ตรวจสอบปัญหาไม่ชอบมาพากลของการใช้งานระบบ Moe Net ไม่ได้ประสิทธิภาพ วันนี้ (12 มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยการประชุมความก้าวหน้าการปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา และการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบ…
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นางยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ประธานอนุกรรมการการจัดการเรียนการสอน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดตั้งสถาบันหลักสููตร การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งได้จัดทำร่างพ.ร.บ.สถาบันหลักสูตร การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ…. เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments