Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 22, 2018

Social Media

ทปอ.เน้นย้ำแกต-แพทในระบบทีแคส ประจำปีการศึกษา 2561 สอบเพียงรอบเดียว สมัคร 22 พ.ย.- 25 ธ.ค.60 นี้ 30 ต.ค. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมการคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่าเนื่องจากมีนักเรียนสอบถามเกี่ยวกับการสมัครทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกตและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพหรือแพตและ วิชาสามัญ 9 วิชาเพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรือทีแคสประจำปีการศึกษา…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments