Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
June 25, 2018

Social Media

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่านมาได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ… ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ “โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์จากอัตราเหมาจ่ายเป็นเงิน 400 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คนเป็นอัตราเหมาจ่าย 600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1…
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการตั้งกระทรวงใหม่โดยให้การอุดมศึกษาเป็นหลักในการดำเนินงาน คาดว่าจะใช้ชื่อ "กระทรวงอุดมศึกษา นวัตกรรม วิจัย และวิทยาศาสตร์" (Ministry of Higher Education,…
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.เปิดเผยภายหลังการประชุมแถลงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการยกอันดับความสามารถแข่งขันของประเทศ ว่า จากการประชุมหารือกับสถาบันจัดอันดับทั้ง 2 สถาบัน คือ World Economic Forum (WEF) และ Institute…
คุณสมบัติของผู้สมัคร1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดังต่อไปนี้ เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบรูณ์3. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อ Edius หรือ Adobe premiere pro4. ปฏิบัติงานที่ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23…
ศธ.ขานรับ ‘ไทยแลนด์ 4.0’ จับมือติวเตอร์สถาบันดัง เปิดโครงการ ‘ติวฟรี’ รวมเนื้อหาและคลังข้อสอบ วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม เรียนออนไลน์ฟรีทั่วประเทศ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับติวเตอร์ และสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ ทำ โครงการติวฟรี เพื่อช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงบทเรียนดี ๆ…
“ดาว์พงษ์" เผยในหลวง ร.10 ให้ความสำคัญการศึกษา ทรงรับสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎจะช่วยพัฒนาประเทศและท้องถิ่นได้ ขณะที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเตรียมปรับโฉมครั้งใหญ่ให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย 16 ม.ค. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี กล่าวปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 1 เรื่อง "ครูดี...พลังแห่งแผ่นดิน" ตอนหนึ่ง…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments