Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
September 18, 2019

Social Media

รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "มุ่งสู่ฝัน" รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "มุ่งสู่ฝัน" พบกับ คุณกรองทิพย์ กล้าผจญ ครูผู้สอน-ผู้ดูแลเว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ รายการโทรทัศน์ชุดนี้…
สรรพสิ่งล้วนวิจัย ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม ความยาวรวม: 407 นาที http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=audio-book-leisure-3194…
คุณปู่แว่นตาแตก ชื่อหนังสือ : คุณปู่แว่นตาแตก ผู้แต่ง/แหล่งที่มา : ชมัยภร แสงกระจ่าง หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ : ส่งเสริมการอ่าน จำนวนหน้ารวม : 404 หน้า หน้า กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก …
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (มีภาษามือ) ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด ของว่าง ของอร่อย ตอนที่ 9 ถุงทอง สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (มีภาษามือ)ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด ของว่าง ของอร่อย ตอนที่ 9 ถุงทอง…
รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม ความยาวรวม: 201 นาที…
เวียดนามหลากมิติ ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ธัญญาทิพย์ ศรีพนา หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=audio-book-leisure-9892 ตอนที่ 1 คำนำ บทบรรณาธิการ สารบัญ บทคัดย่อ ตอนที่ 2 การศึกษาเวียดนามในยุคการสร้างชาติด้วยอุดมการณ์ "อุตสาหกรรมและความทันสมัย" 1 ตอนที่ 3…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments