Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 28, 2020

Social Media

หมื่น ร้อย พัน ผสาน สิ่งดี วัฒนธรรมประเพณี วิถีไทย

10321
ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมศิลปากร หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วัฒนธรรม/ประเพณี ความยาวรวม: 308 นาที หมื่น ร้อย พัน ผสาน สิ่งดี วัฒนธรรมประเพณี วิถีไทย เล่ม 3 คลิกเพื่อรับฟัง http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=audio-book-leisure-623
(มีภาษามือ) ชุด น้ำพักน้ำแรง ตอนที่ 3 การทำซูชิ สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ พบกับคุณนก ดำเนินรายการโดย ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี คลิกเพื่อรับชม http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=num-puk-num-rang_3
หนังสือเสียง ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ภูวดล ทรงประเสริฐ หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน ความยาวรวม: 1671 นาที อินโดนีเซีย อดีตและปัจจุบัน คลิกเพื่อรับฟังไฟล์เสียง http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=audio-book-leisure-7658
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (มีภาษามือ) ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด ของว่าง ของอร่อย ตอนที่ 13 พิซซ่าแฮมเห็ด ตอนที่ 13 พิซซ่าแฮมเห็ด วิทยากร อาจารย์รวีกานต์ ทักขิญเสถียร พิธีกร ณัฎฐพันธุ์ ลักษณาวงษ์…
ชื่อหนังสือ: หนังสือส่งเสริมการอ่านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เรื่อง ขยะสีขาว ผู้แต่ง/แหล่งที่มา : ศธ. หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ : วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี จำนวนหน้ารวม : 19 หน้า หากคุณประสบปัญหาในการส่งพิมพ์หนังสืออักษรเบรลล์ข้างต้น โปรดศึกษา คำแนะนำในการจัดการส่งพิมพ์หนังสือเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ติดต่อ…

Hot Link

  • qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

     

     

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments