Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
August 18, 2019

Social Media

รายการวิทยุศึกษา

รายการ ธรรมะเพื่อชีวิต ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-06.15 น. รายการ มิวสิกไนน์ตี้ทู ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 23.00-24.100 น. และ รายการ เพลินวรรณกรรม ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30-16.00 น
รายการข่าววิทยุเพื่อการศึกษา รอบรั้วเสมา และคุยกันวันอาทิตย์
รายการตามตะวัน เสนอสาระความรู้ต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ โดยนงนุช ประเสริฐวัชรกุล และโกมุท คงเทศ พร้อมเปิดสายให้สอบถามปัญหาสุภาพ ร่วมพูดคุยและสอบถามปัญหาได้ที่ ๐๒ ๓๕๔ ๕๗๑๒ และ ๐๒ ๓๕๔ ๕๗๑๓ ติดตามฟังได้ในพบหมอตามตะวัน เวลา ๑๔.๑๐ –…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments