Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
July 20, 2018

Social Media

“สุภัทร” เผยครูคืนถิ่นในทีแคส รอบ 5 เปิดให้ มหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง แต่ยังใช้เกณณฑ์ที่สกอ.กำหนด รับ 35 สาขาวิชา ใน147 หลักสูตร อัตราบรรจุ 1,723 คน ใน 42 มหาวิทยาลัย วันนี้ (18ก.ค.)…
ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ภายในเดือน ก.ค.นี้ โดย กอปศ.ได้คงเรื่องที่ดีใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ไว้ และนำสิ่งที่ต้องปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศมาดำเนินการ เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและเป็นสากล…
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ผู้บริหารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการเรียนการสอน “มิติใหม่หลักสูตรไทย ชั้นเรียนวิทยาการคำนวณ” ของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี หลักสูตรใหม่ที่สสวท.เป็นผู้พัฒนาก่อนส่งมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อนำไปบรรจุหลักสูตรให้นักเรียนทั่วประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)…
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในการประชุมการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกว่า การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่จะเปิดรับสมัครในวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561 และดำเนินการสอบในวันที่ 18…
“ประจิน” เผย กองทุน พร้อมสร้าง BIG DATA เด็กยากจน ด้อยโอกาส 4.3 ล้านคน เน้นช่วยเหลือถูกคน ตรงจุด ด้าน กอปศ. หวังให้กองทุน เริ่มงานได้ภายในปีงบ 61 ขณะที่ ศธ. พร้อม…
นชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ชัยภูมิ เขต 1 ประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย(ชร.ผอ.สพท.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมแกนนำ ประกอบด้วย ผู้แทนสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมนักบริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ผู้แทน ชร.ผอ.สพท. และผู้แทนประธานคลัสเตอร์ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อการสร้างความเข้มแข็งให้กับเขตพื้นที่ฯ โดยพบว่าบางเรื่องยังเป็นอุปสรรค คือ…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments