Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
June 23, 2018

Social Media

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

รายการส่งเริมการศึกษาตามอัธยาศัย : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับสื่อที่มีอยู่รอบตัวไม่ให้หลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ เรียนวิทย์ติดจอ : ติวข้อสอบหลักสูตร กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักสูตร กศน. ม.ต้น รายการ คณิตศาสตร์ กศน. ม.ต้น (ชุด Math My Life) : ติวข้อสอบหลักสูตร กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายการตามอัธยาศัย : นำเสนอบทบาทภารกิจของ 5 องค์กรหลัก ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รูปแบบวาไรตี้
รายการตามอัธยาศัย รายการ "ห้องเรียนดนตรีไทย" : ให้ความรู้เกี่ยวกับระนาดของโลกและสอนระนาดเอก(ดนตรีไทย) เบื้องต้น
เพื่อพัฒนาบุคลากร รายสายใย กศน. : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน กศน. และให้ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของ กศน.
รายการเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย : ส่งเสริมการเรียนรู้และการออกเสียงที่ถูกต้องของภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย) เพื่อการสื่อสาร เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนภาษาอาเซียน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments