Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
October 22, 2017

Social Media

ภาพกิจกรรม

รายการ รุ่นใหญ่ไกลโรค
View
รายการ รุ่นใหญ่ไกลโรค
View
งานได้ผลคนเป็นสุข 13-15 ก.ย. 6...
View
งานได้ผลคนเป็นสุข 13-15 ก.ย. 6...
View
รายการ รุ่นใหญ่ไกลโรค
View
งานได้ผลคนเป็นสุข 13-15 ก.ย. 6...
View
รายการ i-styleScience
View
ปลูกป่ากับสถานีวิทยุศึกษา 2560
View
งานได้ผลคนเป็นสุข 13-15 ก.ย. 6...
View

Photo List

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ETV จอแก้ว Magazine TV  อ่านนิตยสารจอแก้ว ออนไลน์

ETV จอแก้ว Magazine TV อ่านนิตยสารจอแก้ว ออนไลน์

ETV จอแก้ว Magazine TV คลิกอ่าน นิตยสารจอแก้ว ออนไลน์  http://online.pubhtml5...

01-09-2017 734 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

รายการต้นกล้าอาเซียน จำนวน 30 ตอน

รายการต้นกล้าอาเซียน จำนวน 30 ตอน

รายการต้นกล้าอาเซียน ตอนที่ 1 กัมพูชา ตอนที่ 1 ช่วงจิ๊จ๊ะจ้อจีนกับครูพี่ป๊อป เรื...

21-08-2017 1021 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

สนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โม่

สนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โม่

จำนวน 46 ตอน ตอนที่ 1 หมวกกระดาษจากกล่องลัง https://youtu.be/KEyo7mH7rHI   ...

21-08-2017 1039 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

รายการ ช่างคอม...ซ่อมได้

รายการ ช่างคอม...ซ่อมได้

จำนวน 20 ตอน รายการ ช่างคอม...ซ่อมได้  https://www.youtube.com/watch?v=8SAEMxnNQ...

21-08-2017 1024 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

รายการห้องเรียนของหนูชุดสอนน้องว่ายน้ำ

รายการห้องเรียนของหนูชุดสอนน้องว่ายน้ำ

จำนวน  26  ตอน  รายการห้องเรียนของหนูชุดสอนน้องว่ายน้ำ ตอนที่ 1 ความปลอดภัยในกา...

21-08-2017 986 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

รายการอาหารจานเด็ดประเทศอาเซียน

รายการอาหารจานเด็ดประเทศอาเซียน

รายการอาหารจานเด็ดประเทศอาเซียน อาหารกัมพูชา https://youtu.be/n3jyNgKjq6o รายกา...

21-08-2017 1030 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

รายการพับกระดาษ “นิทานอาเซียน”

รายการพับกระดาษ “นิทานอาเซียน”

ติดตามรายการ กระดาษพับรับอาเซียน ได้ทาง https://youtu.be/-2hk9pO05gM Season 1 ป...

21-08-2017 1013 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

รายการจิ๊จ๊ะจ้อจีนกับครูพี่ป๊อป จำนวน  30 ตอน

รายการจิ๊จ๊ะจ้อจีนกับครูพี่ป๊อป จำนวน 30 ตอน

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผลิตและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  ETV รายการจิ๊จ๊ะจ้อ...

09-08-2017 1308 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

รายการนิทานอาเซียน  จำนวน  30 ตอน

รายการนิทานอาเซียน จำนวน 30 ตอน

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผลิตและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  ETV  รายการนิทานอาเซ...

09-08-2017 1274 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

รายการดิจิตอลวิดีโอทำเองก็ได้ง่ายจัง

รายการดิจิตอลวิดีโอทำเองก็ได้ง่ายจัง

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผลิตและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  ETV รายการดิจิตอลวิด...

09-08-2017 1263 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

รายการต้นกล้าอาเซียน จำนวน 30 ตอน

รายการต้นกล้าอาเซียน จำนวน 30 ตอน

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผลิตและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  ETV รายการต้นกล...

09-08-2017 1270 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

กระดาษพับรับอาเซียน Season 1 Season 2 และ Season 3

กระดาษพับรับอาเซียน Season 1 Season 2 และ Season 3

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผลิตและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  ETV กระดาษพับรั...

09-08-2017 1287 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 11.00-12.00 น. ทางสถานี

รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ …

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 11.00 - 12.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ กระทรวงศึกษาธิการ...

21-01-2015 741 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ETV จอแก้ว Magazine TV  คลิกอ่าน นิตยสารจอแก้ว ออนไลน์

ETV จอแก้ว Magazine TV คลิกอ่าน นิตยสารจอแก้ว ออน…

คลิกอ่าน นิตยสารจอแก้ว ออนไลน์ http://online.pubhtml5.com/jknk/kseu/  ...

21-01-2015 971 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

More from this category

รายการวิทยุศึกษา

แบ่งปันเรื่องดีดี

แบ่งปันเรื่องดีดี

ส่งเสริมการอ่าน โดยนำหนังสือดีมีคุณค่า เช่น ธรรมะ นิยายอิงธรรมะ และประวัติครูบาอ...

21-08-2017 139 รายการวิทยุศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาสากล และภาษาของประเทศประชาคมอาเซียน เพื่อการสื่อส...

21-08-2017 136 รายการวิทยุศึกษา

รายการรอบรั้วเสมา

รายการรอบรั้วเสมา

 รายงานข่าวสาร ความก้าวหน้า และการพัฒนาการศึกษาของทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมใ...

21-08-2017 155 รายการวิทยุศึกษา

กิจกรรมปลูกป่า

กิจกรรมปลูกป่า

ปลูกป่ากับสถานีวิทยุศึกษา  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  สำนักงานกศน. สำนักงานปลัด ...

21-08-2017 155 รายการวิทยุศึกษา

โฉมหน้าผู้จัดรายการสถานีวิทยุศึกษา

โฉมหน้าผู้จัดรายการสถานีวิทยุศึกษา

ผู้ดำเนินรายการ/ผู้จัดรายการทางสถานีวิทยุศึกษา  ...

21-08-2017 244 รายการวิทยุศึกษา

รายการเส้นทางทำกิน

รายการเส้นทางทำกิน

แนะนำการประกอบอาชีพอิสระ  การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  ข่าวสารการอบรม  สัมมนาการประกอ...

21-08-2017 158 รายการวิทยุศึกษา

ตารางออกอากาศสถานีวิทยุศึกษา

ตารางออกอากาศสถานีวิทยุศึกษา

สถานีวิทยุศึกษา AM คลื่น 1161 kHz และระบบ FM คลื่น 92 MHz   เปิดสถานีตั้งแต่เวลา...

16-08-2017 1054 รายการวิทยุศึกษา

ผังรายการสถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระบบ FM ความถี่ 92 MHz และระบบ AM ความถี่ 1161 KHz

ผังรายการสถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระบบ FM…

  ผังรายการสถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระบบ AM คลื่น 1161 kHz และ...

09-08-2017 116 รายการวิทยุศึกษา

รายการ ธรรมะเพื่อชีวิต มิวสิกไนน์ตี้ทู และเพลินวรรณกรรม

รายการ ธรรมะเพื่อชีวิต มิวสิกไนน์ตี้ทู และเพลินวรร…

รายการ ธรรมะเพื่อชีวิต ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-06.15 น. รายการ มิวสิกไนน์ต...

09-08-2017 175 รายการวิทยุศึกษา

รายการข่าววิทยุเพื่อการศึกษา ทุกเช้าวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-09.00 น.

รายการข่าววิทยุเพื่อการศึกษา ทุกเช้าวันจันทร์-ศุกร…

รายการข่าววิทยุเพื่อการศึกษา รอบรั้วเสมา และคุยกันวันอาทิตย์ ...

09-08-2017 168 รายการวิทยุศึกษา

รายการตามตะวัน ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ และปกิณกะดนตรี ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์

รายการตามตะวัน ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ และปกิณก…

รายการตามตะวัน เสนอสาระความรู้ต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุรภาพชีวิตให้...

09-08-2017 111 รายการวิทยุศึกษา

ผังรายการสถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระบบ FM ความถี่ 92 MHz และระบบ AM ความถี่ 1161 KHz

ผังรายการสถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระบบ FM…

  สถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ออกอากาศ ตั้งแต่เวลา 06.00 &nda...

07-11-2016 266 รายการวิทยุศึกษา

รายการวิทยุเด็ก “โลมา..ลั้นลา และรายการคลีนิครักษ์สุขภาพ

รายการวิทยุเด็ก “โลมา..ลั้นลา และรายการคลีนิครักษ์…

รายการโลมาลั้นลา และคลีนิครักษ์สุขภาพ  ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17...

07-11-2016 189 รายการวิทยุศึกษา

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของแต่ละส่วนฝ่าย มีดังนี้    สถานีวิทยุกระจายเสีย...

24-01-2015 238 รายการวิทยุศึกษา

บุคลากร

บุคลากร

กรอบอัตรากำลังปัจจุบัน     ข้าราชการ                           ...

24-01-2015 294 รายการวิทยุศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา-ประวัติความเป็นมา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา-ประวัติความเป็นมา

  กระทรวง ศึกษาธิการได้เริ่มจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ...

24-01-2015 219 รายการวิทยุศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา-การเผยแพร่รายการ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา-การเผยแพร่รายการ

    การเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา     รายการที่จัดผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยี...

24-01-2015 189 รายการวิทยุศึกษา

ตารางออกอากาศสถานีวิทยุศึกษา

ตารางออกอากาศสถานีวิทยุศึกษา

สถานีวิทยุศึกษา ตารางออกอากาศ  http://www.moeradiothai.net/web/document/index/d...

21-01-2015 659 รายการวิทยุศึกษา

More from this category

BRALIE สื่อแนะนำ

สัตว์ทะเล

สัตว์ทะเล

สัตว์ทะเล ชื่อหนังสือ: หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ร...

21-08-2017 949 BRALIE สื่อแนะนำ

วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช

วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช

วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ หมวดหมู่...

21-08-2017 998 BRALIE สื่อแนะนำ

รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "ตาทิพย์"

รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "ตาทิพย์"

รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "ตาทิพย์" รายการชีวิตเลือกได้  ตอน "ตาทิพย์...

21-08-2017 974 BRALIE สื่อแนะนำ

ความสุข...ที่พุทธทาสสอน

ความสุข...ที่พุทธทาสสอน

ความสุข...ที่พุทธทาสสอน ชื่อหนังสือ: ความสุข...ที่พุทธทาสสอน ผู้แต่ง/แหล...

21-08-2017 972 BRALIE สื่อแนะนำ

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ สำห…

  รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร...

21-08-2017 273 BRALIE สื่อแนะนำ

หนังสือส่งเสริมการอ่านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เรื่อง ขยะสีขาว

หนังสือส่งเสริมการอ่านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา …

ขยะสีขาว ชื่อหนังสือ: หนังสือส่งเสริมการอ่านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึ...

21-01-2015 722 BRALIE สื่อแนะนำ

More from this category

รายการ ช่างคอม...ซ่อมได้

Written by  Aug 21, 2017

จำนวน 20 ตอน รายการ ช่างคอม...ซ่อมได้  https://www.youtube.com/watch?v=8SAEMxnNQc8&feature=youtu.be

Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

Advertisement