Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 23, 2018

Social Media

คุณสมบัติของผู้สมัคร1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดังต่อไปนี้ เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบรูณ์3. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อ Edius หรือ Adobe premiere pro4. ปฏิบัติงานที่ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23…
ศธ.ขานรับ ‘ไทยแลนด์ 4.0’ จับมือติวเตอร์สถาบันดัง เปิดโครงการ ‘ติวฟรี’ รวมเนื้อหาและคลังข้อสอบ วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม เรียนออนไลน์ฟรีทั่วประเทศ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับติวเตอร์ และสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ ทำ โครงการติวฟรี เพื่อช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงบทเรียนดี ๆ…
“ดาว์พงษ์" เผยในหลวง ร.10 ให้ความสำคัญการศึกษา ทรงรับสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎจะช่วยพัฒนาประเทศและท้องถิ่นได้ ขณะที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเตรียมปรับโฉมครั้งใหญ่ให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย 16 ม.ค. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี กล่าวปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 1 เรื่อง "ครูดี...พลังแห่งแผ่นดิน" ตอนหนึ่ง…
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) เปิดเผยว่า สกศ. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษารับปี 2561 ดำเนินการวิจัยความทั่วถึงและเท่าเทียมของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทบทวนการนำนโยบายการจัดการศึกษาแบบทั่วถึงและเท่าเทียมสู่การปฏิบัติ และจัดทำข้อเสนอนโยบายการจัดการศึกษาดังกล่าวที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดย สกศ. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและจัดการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลปกติในสถานศึกษาเดียวกัน ไม่แยกส่วนการเรียนเหมือนปัจจุบัน โดยเน้นสถานศึกษาควรดูแลเด็กทั้งระบบภายใต้ความร่วมมือทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ และทุกภาคส่วน และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ชัดเจนในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.…
ศธ.ถก ดีอี ปฎิรูปอินเตอร์เน็ตโรงเรียน “หมออุดม” เผย ดีอี ยินดีลากสายไฟเบอร์ออฟติคในโครงการอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านขยายวางสายให้ฟรีในโรงเรียน 27,000 โรง ชี้ ประหยัดงบประมาณได้พันล้านบาท วันนี้ (16 ม.ค.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)…
รมว.ศึกษาธิการ ถก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ ศธ. ปลื้ม การตรวจราชการมีระบบมากขึ้น ชี้ จากนี้พบปัญหาการศึกษาในพื้นที่จะนำเข้าบอร์ด คปภ.ทันที เพื่อเร่งแก้ปัญหา วันนี้ (12 ม.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments