Print this page

รู้ไว้ได้อาชีพ

Written by  Oct 01, 2018

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  ETV   

จำนวน 25 ตอน

การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่ออาชีพ

เป็นการให้ความรู้ในอาชีพต่างๆ ผู้้ที่สนใจสามารถนำไปทำเป็นอาชีพได้

คลิกเพื่อรับชมรายการ

Last modified on Thursday, 15 November 2018 10:35