Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
March 23, 2018

Social Media

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการประชุมอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาว่า ในโลกอุตสาหกรรม 4.0 ในยุคของ internet optic สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายเข้มแข็งที่จะทำให้เกิดการพัฒนาครู หรือในเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการศึกษาจากส่วนกลางถึงส่วนภูมิภาค โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการจัดประชุมแบบ face to face เป็นใช้ระบบทางไกล…
แผนการศึกษาชาติ 20 ปี ระบุคนไทยต้องเพิ่มจำนวนปีที่ได้รับการศึกษาเป็น 12.5 ปี หรือราวระดับชั้น ม. 6 จากปัจจุบันอยู่ที่ 9.52 ปี หรือประมาณระดับชั้น ม.3 "ชัยพฤกษ์" เผยข้อมูลระหว่างปีการศึกษา 58-60 ปีการศึกษาเฉลี่ย ของประชากรไทย มีแนวโน้มสูงขึ้น…
รมว.ศึกษาธิการ ฟุ้ง นโยบายปฎิรูปอินเตอร์เน็ตศธ.ใหม่ ส่งผลประหยัดงบประมาณถึง 3,000 ล้านบาท พร้อม ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง ตรวจสอบปัญหาไม่ชอบมาพากลของการใช้งานระบบ Moe Net ไม่ได้ประสิทธิภาพ วันนี้ (12 มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยการประชุมความก้าวหน้าการปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา และการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบ…
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นางยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ประธานอนุกรรมการการจัดการเรียนการสอน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดตั้งสถาบันหลักสููตร การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งได้จัดทำร่างพ.ร.บ.สถาบันหลักสูตร การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ…. เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน…
ศธ. ถก ป.ป.ง.ร่วมตรวจสอบเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต 15 มี.ค.นี้ จ่อ อายัดทรัพย์สินเครือญาติข้าราชการซี 8 ศธ.ที่เปิดบัญชี 22 บัญชีไว้โอนเงินจากกองทุนฯ ปลัด ศธ. เผย เร็วๆนี้ พิจารณาโทษวินัยร้ายแรง “รจนา” ข้าราชการซี 8 ทุจริตเงินเด็ก…
“หมออุดม”คาด วันที่ 21 มีนาคมนี้คลอดรายชื่อ พับบลิค สกูล โรงเรียนรัฐที่บริหารโดยเอกชนรุ่นแรกได้ ตั้งเป้าจังหวัดละ 1โรงเรียน ยันค่าเทอมไม่ขึ้น วันนี้ (14 มี.ค.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโครงการพับบลิค สกูล( Public School)…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments