Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
December 17, 2017

Social Media

สัตว์ทะเล ชื่อหนังสือ: หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ระดับประถมศึกษา เรื่อง สัตว์ทะเล , ทรัพยากรณ์สำคัญของเรา ชั้น ป. 5-6 ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ศธ. หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ส่งเสริมการอ่าน จำนวนหน้ารวม: 109 หน้า หน้า กรุณา …
วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม ความยาวรวม: 301 นาที…
รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "ตาทิพย์" รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "ตาทิพย์"พบกับ คุณกิตติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา รายการโทรทัศน์ชุดนี้ เคยได้รับการพิจารณาจากทางสถานีทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (TPBS) นำรายการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อนำเสนอเรื่องราวของคนพิการ รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี…
ความสุข...ที่พุทธทาสสอน ชื่อหนังสือ: ความสุข...ที่พุทธทาสสอน ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พุทธทาสภิกขุ หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา จำนวนหน้ารวม: 226 หน้า หน้า กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ถ้าคุณต้องการดาวน์โหลด/รับชมสื่อรายการนี้ หากคุณประสบปัญหาในการส่งพิมพ์หนังสืออักษรเบรลล์ข้างต้น โปรดศึกษา คำแนะนำในการจัดการส่งพิมพ์หนังสือเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ…
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (มีภาษามือ)ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด ของว่าง ของอร่อย ตอนที่ 13 พิซซ่าแฮมเห็ด รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (มีภาษามือ)ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด ของว่าง ของอร่อย ตอนที่ 13 พิซซ่าแฮมเห็ด…
ขยะสีขาว ชื่อหนังสือ: หนังสือส่งเสริมการอ่านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เรื่อง ขยะสีขาว ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ศธ. หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี จำนวนหน้ารวม: 19 หน้า  หากคุณประสบปัญหาในการส่งพิมพ์หนังสืออักษรเบรลล์ข้างต้น โปรดศึกษา คำแนะนำในการจัดการส่งพิมพ์หนังสือเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ติดต่อ สสพ. 0-2354-5726 หรือ 0-2354-5730-40 ต่อ 525, 545…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments