รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานในตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์  เงินเดือน 11,680 บาท  เพศชาย อายุตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป จบการศึกษาภาคบังคับ

 

w43

 

ปฏิบัติงานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี     กรุงเทพฯ 10400

เงินเดือน 11,680 บาท

ประเภทการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ 1 ตําแหน่ง

คุณสมบัติ

๑. ต้องเป็นเพศชาย อายุตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป จบการศึกษาภาคบังคับ  

๒. ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีสุขภาพแข็งแรง       เหมาะสมกับตําแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อ       การปฏิบัติงาน เช่น ตาบอดสี หัวใจผิดปกติ ความดันโลหิต หรือโรคสังคมรังเกียจ  

๓. ต้องพ้นพันธะทางทหาร  

๔. ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในประเภทที่กําหนด และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

๕. ต้องไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจําคุก เว้นแต่คดีกระทําผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    

๖. ต้องไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณหรือติดยาเสพติดใด ๆ

 

รายละเอียดการรับสมัคร    

1. ยื่นใบสมัครที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วนอํานวยการ ฝ่ายพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 11-22 มิถุนายน 2563 ในเวลาทําการ  

1.1 วุฒิการศึกษา     1.2 ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์     1.3 ประสบการณ์ในการทํางานที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 2 ปี      

2. วิธีการคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ และทดสอบการขับรถยนต์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-15.00 น.    

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ www.ceted.org  

4. ผู้ผ่านการคัดเลือกเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563    

 

หมายเหตุ   ผู้ที่เดินทางมาสอบปฏิบัติต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย งดสวมรองเท้าแตะ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (รายละเอียดการรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์.pdf)รายละเอียดรายละเอียดพนักงานขับรถยนต์44 kB

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

reetv-a

live-a

rep-a

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

สำรวจความพอใจ

คุณแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

วันละ 5 ครั้ง - 26%
วันละ 1 ครั้ง - 31.1%
สัปดาห์ละครั้ง - 18.1%
เดือนละครั้ง - 24.9%

Total votes: 177
The voting for this poll has ended on: 31 มี.ค. 2020 - 00:00

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา


โทรศัพท์ 0-2354-5730-40 ต่อ 114, 115
โทรสาร 0-2354-5741
ceted_cet@yahoo.com


ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

ผู้กำลังใช้งาน

มี 336 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์